Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Grupo gerador

ekorUPG

ekor.upg

Moduł ochronny stosowany do ustawień generatorów w przypadku dostawy energii elektrycznej do użytkowników korzystających z urządzeń niskiego napięcia w momencie wystąpienia zdarzenia nietypowego. Umożliwia również zasilenie energią określonego obszaru rzeczywistej sieci rozdziału dzięki transformatorowi SN/NN — zapewnione jest zatem bezpieczeństwo ludzi oraz elementów w przypadku pojawienia się awarii.
Cechą charakterystyczną modułu ekorUPG jest przenośność, łatwe zastosowanie oparte na wykrywaniu składowej zerowej napięcia oraz możliwość zainstalowania w różnych konfiguracjach. Ponadto skrócony jest czas montażu/demontażu dzięki połączeniu z uziemieniem transformatora, co powoduje, że wykonywanie uziemienia jest zbędne. 

Specyfikacje

  • Mierzenie maksymalnej składowej zerowej napięcia
  • Wyłączenie rejestru historii
  • Wejścia: 8 / Wyjścia: 4
  • Dodatkowy akumulator (DC)
  • Kable i złącza