Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Klienci SN zasilania

ekorRPG

ekor.rpg

Ochrona, pomiar i kontrola zastosowane w połączeniu z wyłącznikami dla ogólnej ochrony. Samozasilanie dzięki transformatorom prądu, możne je konfigurować za pomocą oprogramowania; komunikuje się z dziennikami historii.

Specyfikacje

  • Zakres mocy: 50 kVA – 25 MVA
  • Funkcje ochrony:
    • Przetężenie
      • Przetężenie fazowe (3 x 50/51)
      • Zabezpieczenie ziemnozwarciowe (50N/51N)
      • Czułe zabezpieczenie ziemnozwarciowe (50Ns/51Ns)
    • Zewnętrzny wyłącznik: Funkcja ochrony (49T)
    • Funkcja ponownego zamykania: Funkcja ochrony (79) [ze zintegrowanym sterowaniem ekorRPGci]
    • Wykrywanie zwarcia doziemnego od 0,5 A
    • Możliwość testowania transformatorów prądu pierwotnych i wtórnych
  • Komunikacja (RS-485) i oprogramowanie programujące (RS-232)
  • Dzienniki historii
  • Pomiar prądu i składowych Io, I1, I2, I3
  • Samoczynne zasilanie od 5 A w jednej fazie
  • Opcjonalne, zintegrowane sterowanie (zewnętrzne źródło zasilania)
  •