Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Zaawansowany pomiar

OGM

ogm

Wysoce skalowalne oprogramowanie kolekcji miernika integrujące się z programem MDMS innych producentów

Obsługuje dane pomiarowe z produktów SDC przez standardowe protokoły komunikacyjne

Możliwość obsługiwania zarówno naszych koncentratorów danych stacji, jak i innych producentów