Nous contacter Bądź częścią Ormazabal
ormaset.p

ormaset.p

Prefabrykowana, betonowa, typu kioskowego o zmniejszonych wymiarach. Zaprojektowana w celu pomieszczenia aparatury rozdzielczej średniego napięcia z izolacją gazową do 24 kV, transformatora dystrybucyjnego ŚN/NN do 630 kVA, tablicy niskiego napięcia, jak również elementów ochronnych, automatycznych oraz do inteligentnego pomiaru.
 
Główne zastosowania: Sieci dystrybucyjne do instalacji elektrycznych oraz do sektorów przemysłowych i infrastruktury.

 

Specyfikacje

 Model ormaset.p  
Typowe schematy*
 
 cbto
(maks. wyjścia)
Płyn izolacyjny transformatora
(maks. w kVA)
173 / 283

2lp

16 630
210 / 240
3lp
 
16 / 8 630
210 / 290
3lp
 
16 / 13 / 9 630

* standard IEC
 
Jedną z głównych zalet naszego procesu produkcji jest elastyczność w dopasowywaniu podstacji transformatorowych do wymagań poszczególnej instalacji. W celu uzyskania informacji o innych konfiguracjach należy skontaktować się z firmą Ormazabal.