Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Puntos de Segunda Maniobra

Punkty rozdziału wtórnego

Firma Ormazabal dostarcza rozwiązania do ochrony, pomiaru i zdalnego sterowania w punktach rozdziału wtórnego w sieciach dystrybucyjnych, służące poprawie jakości zasilania.
W tym celu wykorzystuje następujące elektroniczne moduły zintegrowane w szafach rozdzielczych wyłączników firmy Ormazabal:
 • ekorRPS: Wielofunkcyjny moduł ochronny, działa jako niezależne urządzenie zabezpieczające, mierzące i sterujące lub jest zintegrowany w system ochronny i sterujący.
 • ekorUCT: Kompaktowy moduł zdalnego sterowania opracowany w celu automatyzacji i zdalnego sterowania szaf rozdzielczych ze zintegrowanymi modułami sterowania w podstacjach transformatorowych i przełączających. 

Specyfikacje

Zastosowania:
 • Podstacje transformatorowe
 • Zapobieganie nietypowym sytuacjom, które mogą mieć wpływ na główny kabel przy wyjściu linii zasilającej.
 • Odbiorcy przemysłowi
 • Podstacje przełączające
 • Podział głównego kabla na kilka wyjść
 • Zróżnicowane typy sektorów
 • Wiejskie podstacje przełączające
 • Ochrona głównej linii przed zakłóceniami przy wyjściach zasilaczy.
 • Uziemione układy ponownego zamykania