Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

transfORMA

transforma.dis

Transformatorów zanurzonych w płynie izolacyjnym można używać w przypadku instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w sieciach średniego napięcia do 36 kV

Specyfikacje

Moc:
Od 25 do 3150 kVA
Pierwotne napięcie:
Do 36 kV (IEC) / 38 kV (IEEE)
Wtórne napięcie:
242 – 433 V (IEC) / 208 – 480 V (IEEE)