Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

transforma.smart

Firma Ormazabal oferuje w ramach swojego asortymentu produktów transformatory hermetyczne całkowicie zalane olejem, wyposażone w podobciążeniowy przełącznik zaczepów (OLTC) własnej produkcji. Są to inteligentne transformatory zdolne do regulacji napięcia w sieci nN w celu utrzymania stabilności napięciowej, dzięki kompensacji wahań napięcia w sieci sN i dynamicznej reakcji na generację rozproszoną oraz zmienne obciążenia w sieci nN.

Innowacyjna konstrukcja przełącznika OLTC sprawia, że inteligentny transformator zachowuje kompaktowe wymiary, zaś jego powierzchnia zabudowy odpowiada produktom konwencjonalnym z rodziny transforma.

Specyfikacje

Moc:                   do 800 kVA

Prąd pierwotny:    do 24 kV

Prąd wtórny:         zgodnie z wymaganiami klienta

Normy:

IEC 60076            Transformatory
IEC 60214            Podobciążeniowe przełączniki zaczepów
IEC 61000            Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)