Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Zaawansowany pomiar

IDC

idc

To rozwiązanie infrastruktury łączy funkcje komunikacyjne, wykorzystując rozwiązanie PLC oparte na systemie PRIME z zaawansowanym, wbudowanym oprogramowaniem, tworząc w ten sposób platformę gromadzenia najważniejszych danych, raportowania i analizy do zastosowania w zaawansowanych instalacjach pomiarowych (AMI). Koncentrator DC oferuje funkcje gromadzenia danych pomiarowych, ustalenia priorytetu kolejności pracy i zarządzania oraz zapewnia wsparcie podczas zdalnego zarządzania urządzeniem.

Specyfikacje

Cechy fizyczne

   idc 1
 9710
 idc 3 (1 RS232)
 9710
 idc 3 (1 RS232 + 1 RS485)
 9710

 Wymiary

 [W / S / G]

  240 / 160 / 100 mm   240 / 160 / 100 mm  240 / 160 / 100 mm
 Montaż  
 Plastikowa
 
 
 Plastikowa
 
 
 Plastikowa
 
Obudowy  
szyna DIN
 
  szyna DIN   szyna DIN

 
Tempe-ratura robocza
 

-40°C do +70°C  
 -40°C do +70°C
 
 
-40°C do +70°C
 
 Tempe-ratura przecho-wywania
-
 
-40°C do +75°C -40°C do +75°C
 
Wskaźnik
IP
 
IP20 dla IEC 60529
 
IP20 dla IEC 60529  
IP20 dla IEC 60529
 
Wskaźniki LED  Moc 3  
Moc/ Stan / PRIME/ Ethernet 3
 
 Moc/ Stan/ PRIME/ Ethernet 3
Zasilanie awaryj ne  
lata
 
lata  lata
Network Interface Ethernet 10/100 BaseT
Port RS232 szeregowy
Ethernet 10/100 BaseT
Port RS232 szeregowy
 
Ethernet Ethernet 10/100 BaseT
Port RS232 szeregowy
Port RS485 szeregowy
 


Atrybuty elektryczne

Elek- tryczna faza 1 źródło energii
100 Vac
do 264 Vac, 50/60 Hz
faza 1 źródło energii
od 100 Vac
do 440 Vac, 50/60 Hz
faza 1 źródło energii od 102 Vac
do 440 Vac, 50/60 Hz
Izolacja - Neutralna odporność na zakłócenia Neutralna odporność na zakłócenia
Pobór mocy 2,8 W Maks., 2,4 Standardowo 2,8 W Maks., 2,4 Standardowo 2,8 W Maks., 2,4 Standardowo