Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Firma Ormazabal zajmuje się projektowaniem, opracowywaniem, produkcją i zaopatrzeniem prefabrykowanych podstacji transformatorowych i przełączających od prawie trzech dziesięcioleci.
 
Na przestrzeni tych lat nasze prefabrykowane podstacje ulegały zmianom, tworząc bogatą ofertę elastycznych konfiguracji do wielu zastosowań i oferując więcej metalowych i betonowych wykończeń oraz większy wybór rozmiarów.
 
Podstacje firmy Ormazabal zaprojektowano i opracowano głównie, aby sprostać zarówno tymczasowym i pilnym potrzebom, jak i tym długotrwałym w zakresie zastosowań energii odnawialnej, takim jak fotowoltaiczne zakłady oraz zastosowań przemysłowych, szczególnie w sektorach górnictwa, ropy naftowej i gazu.
Zobacz więcej
0 productos
Pomoc techniczna
Telefon alarmowy 24 h
Produkcja, montaż testowanie i odbiór
Ubezpieczenie przyjęcia i dostawy produktu
Nadzór i instalacja
Automatyzacja i konfiguracja zabezpieczeń
Testowanie w terenie
Rozruch
Szkolenie
Gwarancja
Nadzór i konserwacja
Rozszerzona gwarancja