Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Praca elektrowni słonecznych polega na konwersji energii słonecznej na energię elektryczną przy użyciu materiałów półprzewodnikowych (elektrownie fotowoltaiczne) lub ogrzewaniu wody za pomocą metody odbicia światła od zwierciadeł słonecznych (elektrownie termosolarne).
 
Firma Ormazabal oferuje rozwiązania do komercyjnego generowania prądu o średnim napięciu z energii słonecznej od 2002 r. Nasze produkty i usługi są dostarczane w ponad 60 krajach. Niezaprzeczalne, łączne doświadczenie w dziedzinie elektrowni słonecznych znajduje odzwierciedlenie w łącznej mocy ponad 5 GW działających na całym świecie instalacji oraz w ponad 750 elektrowniach fotowoltaicznych.
 
Oferujemy opcje konstrukcji elektrowni dla zakładów użyteczności publicznej oraz produkty w zakresie od zadań przetwarzania energii słonecznej i monitoringu po opcje łączności i systemów zabezpieczających.
 
Dbałość o środowisko, jakość, bezpieczeństwo ludzi oraz długie doświadczenie jako dostawca rozwiązań czyni z nas naturalnego partnera w przedsięwzięciach rozwojowych na rzecz elektrowni słonecznych dla zakładów użyteczności publicznej.
 
Rozwiązania do generowania SN z energii słonecznej, dostarczane przez posiadającą 15-letnie doświadczenie w sektorze energii słonecznej firmę Ormazabal, zapewniają maksymalny poziom ciągłości i stabilności usług oraz najwyższy stopień optymalizacji kosztów początkowej inwestycji.
 
Firma Ormazabal udostępnia wysokowydajne rozwiązania służące do przesyłania energii wytworzonej w elektrowniach słonecznych do sieci elektroenergetycznej. To rozwiązania od pełnego przetwarzania wytwarzanej energii oraz wzajemnych połączeń w przesyle energii po podstację odbiorczą wygenerowanej energii.
 
Kamienie milowe w dziedzinie energii słonecznej:
  • Rozpoznawany na całym świecie dostawca rozwiązań integracji przemienników i wzajemnych połączeń w sieci.
  • 15-letnie doświadczenie z projektami związanymi z energią wiatru (pierwsza dostawa z elektrowni fotowoltaicznej w 2002 r.).
  • Gotowość do udzielenia wsparcia przy konstrukcji elektrowni termosolarnej dzięki długiemu doświadczeniu i sprawdzonym technologiom naszej firmy.
  • Ponad 750 elektrowni fotowoltaicznych zainstalowanych na całym świecie.
 
 
 
 
Zobacz więcej
24 productos
Pomoc techniczna
Telefon alarmowy 24 h
Produkcja, montaż testowanie i odbiór
Ubezpieczenie przyjęcia i dostawy produktu
Nadzór i instalacja
Automatyzacja i konfiguracja zabezpieczeń
Testowanie w terenie
Rozruch
Szkolenie
Gwarancja
Nadzór i konserwacja
Rozszerzona gwarancja