Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Podstacje fotowoltaiczne firmy Ormazabal stanowią kompletne rozwiązanie dla przetwarzania energii słonecznej w fotowoltaicznych instalacjach podłączonych do sieci średniego napięcia.
 
Komponenty przemienników są fabrycznie zabezpieczone przez CFI wraz z komponentami podstacji transformatorowej w celu użycia w instalacjach fotowoltaicznych.
Zobacz więcej
0 productos
Pomoc techniczna
Telefon alarmowy 24 h
Produkcja, montaż testowanie i odbiór
Ubezpieczenie przyjęcia i dostawy produktu
Nadzór i instalacja
Automatyzacja i konfiguracja zabezpieczeń
Testowanie w terenie
Rozruch
Szkolenie
Gwarancja
Nadzór i konserwacja
Rozszerzona gwarancja