Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

„NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE PRZYŁĄCZANIA ŹRÓDEŁ ENERGII WIATROWEJ DO SIECI ENERGETYCZNEJ”
 
Informacje o energii wiatrowej:
 
Farma wiatrowa składa się z kilku turbozespołów rozproszonych na umiarkowanym obszarze geograficznym. Każda turbina generuje małe lub średnie ilości mocy od 0,5 do 3 MW w przypadku lądowych farm wiatrowych oraz 2–7 MW w przypadku najnowocześniejszych morskich elektrowni wiatrowych.
 
Ważnym aspektem, jaki należy uwzględnić przy wyborze systemu bilansowania energii elektrycznej są początkowe nakłady inwestycyjne (CAPEX) oraz koszty utrzymania (OPEX). Dlatego też instalacja przyłączenia turbiny do sieci musi zapewniać jak najwyższą efektywność.
 
Dzięki 20-letniemu doświadczeniu w sektorze energetyki wiatrowej firma Ormazabal dostarcza wykonawcom farm wiatrowych oraz producentom turbin rozwiązania zapewniające najlepszą optymalizację kosztów operacyjnych (OPEX) w skutek ograniczenia nakładów w zakresie konserwacji.
 
Obecnie ponad 1300 lądowych i 32 morskich farm wiatrowych na całym świecie działa z wykorzystaniem naszych rozwiązań, generując łącznie 32 GW mocy.
 
Ormazabal towarzyszy w realizacji inwestycji, począwszy od przyłączenia farmy wiatrowej do wykonania stacji odbiorczej wytworzonej energii.
 
Osiągnięcia w zakresie energii wiatrowej
  • Wiodący dostawca rozdzielnic średniego napięcia i rozwiązań do morskich i lądowych farm wiatrowych.
  • Ponad 20 lat doświadczenia w inwestycjach wiatrowych (pierwszy zrealizowany projekt — lądowa farma wiatrowa w 1995 r.).
  • 32 morskich farm wiatrowych działających w oparciu o nasze urządzenia średniego napięcia.
  • Ponad 1300 lądowych farm wiatrowych zainstalowanych na całym świecie.
 
 
 
Zobacz więcej
20 productos
Pomoc techniczna
Telefon alarmowy 24 h
Produkcja, montaż testowanie i odbiór
Ubezpieczenie przyjęcia i dostawy produktu
Nadzór i instalacja
Automatyzacja i konfiguracja zabezpieczeń
Testowanie w terenie
Rozruch
Szkolenie
Gwarancja
Nadzór i konserwacja
Rozszerzona gwarancja