Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

„INTEGRACJA ROZPROSZONYCH ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH Z SIECIĄ ENERGETYCZNĄ”
 
Informacje o rozproszonych źródłach odnawialnych:
 
Projekty wykorzystujące rozproszone źródła odnawialne, takie jak biomasa czy małe elektrownie wodne, wymagają przyłączenia urządzeń wytwórczych o małej mocy do sieci rozdzielczej.
 
Moc jest zazwyczaj produkowana w pobliżu miejsca jej odbioru. Często jest ona zużywana w sieci, do której jest podłączona, bez konieczności podnoszenia napięcia w celu przesyłu na długich odległościach.
 
Wiele istniejących sieci rozdzielczych wymaga modyfikacji w celu dostosowania do nowych źródeł wytwórczych. Wzrasta liczba rozproszonych źródeł odnawialnych o małej mocy, a przyłączanie dużych mocy wytwórczych do istniejących sieci rozdzielczych jest często problematyczne. Zapewnienie możliwości odpowiedniego wyłączania zwarć stanowi ważny aspekt bezpieczeństwa. Z uwagi na konieczność zapewnienia nierozproszonym źródłom odnawialnym, takim jak energii wiatrowa i słoneczna, możliwości produkcji rezerwowej, popularność rozproszonych źródeł odnawialnych pozostaje bez zmian, wykazując jednak potencjał do wzrostu.
 
Rozwiązania w zakresie rozproszonych źródeł odnawialnych średniego napięcia dostarczane przez firmę Ormazabal zapewniają najbezpieczniejszy poziom ciągłości i stabilności sieci dzięki naszej w pełni izolowanej technologii. Obecnie w oparciu o naszą szeroką gamę rozwiązań na świecie pracuje kilka elektrowni na biomasę oraz elektrowni wodnych.
 
Ormazabal zapewnia wysoce efektywne rozwiązania do przyłączania elektrowni wytwarzających energię na małą skalę do sieci elektroenergetycznej. Realizujemy projekty począwszy od wykonania kompletnej instalacji wytwarzania mocy oraz stacji odbiorczej po przyłączenie do sieci.
 
Osiągnięcia w zakresie rozproszonych źródeł odnawialnych:
  • Sprawdzona technologia wykorzystywana w najbardziej wymagających elektrowniach na biomasę oraz małych elektrowniach wodnych na całym świecie.
  • Wiarygodny partner w wytwarzaniu energii z rozproszonych źródeł odnawialnych dzięki wieloletniemu doświadczeniu zdobytemu przy realizacji najtrudniejszych projektów OZE na świecie.
 
 
 
 
Zobacz więcej
20 productos
Pomoc techniczna
Telefon alarmowy 24 h
Produkcja, montaż testowanie i odbiór
Ubezpieczenie przyjęcia i dostawy produktu
Nadzór i instalacja
Automatyzacja i konfiguracja zabezpieczeń
Testowanie w terenie
Rozruch
Szkolenie
Gwarancja
Nadzór i konserwacja
Rozszerzona gwarancja