Nous contacter Bądź częścią Ormazabal

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Tło informacyjne na temat sektora usług:

W usługach dostarczania energii elektrycznej klientom zamieszkującym strefy mieszkalne, rekreacyjne lub przemysłowe pojawia się kwestia dostaw i wzajemnych połączeń do sieci rozwiązań technologicznych do dystrybucji energii elektrycznej w średnim i szerokim zakresie.

Energia pochodzi zazwyczaj z sieci przesyłowej, a następnie zostaje przygotowana do odbioru przez konsumentów w sieci dystrybucyjnej. W zależności od wymogów użytkowników końcowych pobór
energii elektrycznej może odbywać się na średnim (SN) lub niskim (nn) napięciu. Niezależnie od poziomu zapotrzebowania na energię priorytetem i wspólnym celem stanie się znalezienie kompromisu między kwestią wpływu na środowisko a aspektem społecznym: Każdego dnia szukamy bezpieczniejszego, bardziej przyjaznego i zrównoważonego środowiska.

Nasze doświadczenie w sektorze przemysłowym, mieszkalnym i turystycznym wraz z elastycznością naszych rozwiązań pozwalają spełniać nawet najbardziej wygórowane wymagania klientów. Opracowaliśmy kilka typów prefabrykowanych podstacji transformatorowych do miast oraz stref przemysłowych.

Firma Ormazabal oferuje niezawodne rozwiązania w zakresie dostaw energii do obszarów z sektora usług. Od rozwiązań w podstacji transformatorowej i na etapie dystrybucji po odbiór energii elektrycznej przez klientów.

Kamienie milowe w obszarze sektora usług:
  • Gotowe do zastosowania rozwiązania w zakresie konsumpcji energii dostarczane w ponad 25 krajach.
  • 100 lat doświadczeń w projektach skierowanych do użytkowników energii elektrycznej w sektorze usług.
  • Rozwiązanie gotowego do zastosowania automatycznego transferu liniowego do nieprzerwanych dostaw energii.
  • Największy na świecie wytwórca prefabrykowanych podziemnych podstacji transformatorowych.
Zobacz więcej
35 productos
Pomoc techniczna
Telefon alarmowy 24 h
Produkcja, montaż testowanie i odbiór
Ubezpieczenie przyjęcia i dostawy produktu
Nadzór i instalacja
Automatyzacja i konfiguracja zabezpieczeń
Testowanie w terenie
Rozruch
Szkolenie
Gwarancja
Nadzór i konserwacja
Rozszerzona gwarancja