Bize Ulaşın Ormazabal dünyasına katılın

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Dağıtım şebekeleri | 15 Dec 2009

Şehir Bölgelerinde Mobilite için Elektrifikasyon Sistemleri Projesi CITYELEC

Bu proje, şehir bölgelerinde insanlar ve mülkler için verimli ve temiz bir şekilde yeni mobilite sistemlerinin uygulanması için çözümler bulmayı amaçlayan 2008-2011 Kalkınma ve Teknoloji Yeniliği, Ulusal Bilimsel Araştırma Planı Kamu Özel Ortaklığı kapsamında Bilim ve Yenilik Programı Bakanlığı tarafından finanse edilen bir Eşsiz Stratejik Projedir (PSE).
 
CITYELEC Projesi, araç tahrik sistemi bileşenlerinin (elektrik motorları) ve altyapılarının tasarımında, sıfır emisyon araçlarının geliştirilmesinde, elektrikli araçlarla büyük ölçekli altyapılar test edilerek fizibilitenin kanıtlanmasında ve aynı zamanda bu yeni teknolojilerle ilgili bilginin ve fikri mülkiyet haklarının oluşturulmasında kendi araştırma ve geliştirme çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
 
Enerji kaynakları ve enerjinin nasıl depolandığı projedeki anahtar faktörlerdir çünkü enerji kaynağı sisteminin yenilenebilir hale getirilmemesi halinde, daha fazla enerji talebinin ortaya çıkacağı bir elektrikli araçlar ağının oluşturulmasının hiçbir faydası yoktur. Çevresel sorunlar, elektrik üreten geleneksel elektrik santrallerine doğru geçecektir. Katılımcılar arasında vakıflar, araştırma ve geliştirme şirketleri, üniversiteler, otomotiv sektörü ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren kamu şirketleri yer almaktadır. Ormazabal Kurumsal Teknolojisi, SP2 "Şehir bölgelerinde altyapı uygulamaları"na öncülük etmektedir.
 
CITYELEC projesinin toplam bütçesi, 19 milyon Euro olup yatırımın %57'si şirketlerden ve %25'i teknoloji merkezlerinden gelmektedir.
 
Haberle bağlantılı linkler:   www.cityelec.es