Bize Ulaşın Ormazabal dünyasına katılın

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Global | 27 Jul 2018

İnovasyon ve iklim aksiyonu: Avrupa Yatırım Bankası Velatia grubunun Ar-ge ve inovasyon stratejisini “Juncker Planı” kapsamında 32,5 milyon Euro'luk kredi ile finanse ediyor

 
  • Anlaşma dijital teknolojilerin kullanımını ve yeni pazarlara girmeyi sağlayacak
 
  • 2020'ye kadar yapılacak yatırımlar yüksek kaliteli istihdam yaratacak
 
  • Projeler Velatia'nın elektrikli ekipman şirketi Ormazabal tarafından gerçekleştirilecek
 
 
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Velatia'nın elektrik enerjisi sektöründe gerçekleştireceği inovasyon ve geliştirme stratejisini finanse ediyor. AYB Başkan Yardımcısı Emma Navarro ve Velatia Genel Müdürü Javier Ormazabal, şirketin elektrik şebekeleri için geliştirdiği ürünlerde yeni dijital teknolojileri kullanmasını sağlayacak 32,5 milyon Euro tutarlı finansman anlaşmasını bugün imzaladılar.  AB bankası bu krediyi “Juncker Planı” olarak da bilinen Avrupa Yatırım Planı kapsamında sağlıyor.
 
AYB kredisi şirketin enerji sektöründe gerçekleşmekte olan değişimler karşısında rekabetçiliğini artırmasını sağlayacak. Ormazabal enerji şebekelerinin otomasyonu ve dijitalleştirilmesi alanlarında ve ayrıca şirketin yeni pazarlara girmesini ve yeni müşteriler kazanmasını sağlayacak patentler ve ürünler geliştirme konularında projeler gerçekleştirecek.
 
AYB'nin Ormazabal’ın Ar-ge ve inovasyon programına desteği aynı zamanda AB'nin enerji sisteminde karbon azaltımı hedefini gerçekleştirmeye yardımcı olarak çevresel yararlar da sağlayacak. Daha açıklayıcı bir şekilde anlatmak gerekirse, proje elektrik dağıtım şebekelerini yenilenebilir ve dengeli bir enerji miksine ve taşımacılığın elektriğe dönüştürülmesine adapte etmeyi mümkün kılacaktır. Bu amaçlara yeni elektromekanik ekipmanlar ve elektronik donanımları, yeni siber güvenlik çözümleri içeren iletişim sistemleri ve yenilikçi enerji şebekesi yönetim yazılımları geliştirilerek erişilecektir.
 
Yatırımlar ağırlıklı olarak İspanya, Fransa ve Almanya'daki üretim tesislerinde gerçekleştirilecektir. Bugün varılan anlaşma şirketin Ar-ge ve inovasyon departmanında yüksek kaliteli istihdam temin edecek ve yeni istihdam yaratmayı sağlayacaktır. 
 
Bu kredi, AYB'nin özellikleri veya doğası gereği özel katma değere ve yüksek risk profiline sahip projeleri finanse etmesini sağlayan Avrupa Yatırım Planı tarafından desteklenmektedir.
 
AYB Başkan Yardımcısı Emma Navarro imza töreninde “Bu kredi, AYB'nin, geleceklerini garantiye almak için yüksek yatırıma gerek duyan rekabetçi sektörlerde çalışmakta olan şirketlerde inovasyonu destekleme konusundaki kararlılığını göstermektedir” açıklamasında bulunmuştur. Konuşmasının devamında Navarro “Bu nedenle, rekabetçiliği artıracak ve iklim aksiyonuna katkıda bulunacak yeni enerji sektörü ürünlerinin geliştirilmesini kolaylaştırarak İspanya ve Avrupa ekonomisine yarar sağlayacak bir anlaşma imzalıyor olmaktan son derece memnunuz” demiştir.
Velatia Genel Müdürü Javier Ormazabal ise, “Ar-ge ve inovasyon konusundaki kararlılığımız Velatia'nın bir parçasıdır ve elbette Ormazabal’ın DNA'sıdır. Bize aynı zamanda fırsatlar da sunan çeşitli zorluklarla karşılaşmaktayız, işte bu nedenle dijitalleşme ve sürdürülebilirliği kimliğimizin bir parçası haline getirmekte kararlıyız.  Dolayısıyla, Ormazabal'ın çalışmakta olduğu alanlar enerji verimliliği ve Avrupa için kararlaştırılmış olan karbon azaltımı hedeflerine ulaşmayı mümkün hale getirecek teknolojilerin geliştirilmesidir” demiştir.
 
Ar-ge ve inovasyon finansmanı
Sürdürülebilir büyüme ve yüksek kaliteli istihdam yaratılmasının sağlanması için inovasyon ve yetenek geliştirme temel öneme sahiptir. Her ikisi de uzun vadede rekabetçiliği sağlamak için anahtar role sahiptir. Dolayısıyla, inovasyonun finanse edilmesi AYB'nin en yüksek öncelikleri arasında yer almaktadır. 2017'de AB bankası çeşitli Ar-ge ve inovasyon projelerini finanse etmek için 13,8 milyar Euro sağlamıştır.
 
AYB geçen yıl yalnızca İspanya'da şirketlerin inovasyon projelerini desteklemek için 1,446 milyar Euro sağlamıştır. Bu miktar, bu sektöre verilen kredilerde %67 artış ifade etmektedir. Toplamda AYB Grubu finansmanının %13'ünü İspanya'da özel şirketlerin Ar-ge ve inovasyonunu teşvik etmeye ayırmıştır. 
 
Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Avrupa Birliği'nin üye devletlerinin sahibi olduğu, Birlik'e ait uzun vadeli finansman kurumudur. AB'nin politika hedeflerine katkıda bulunmak üzere makul yatırımlara uzun vadeli finansman sağlar.
Juncker Planı olarak da bilinen Avrupa Yatırım Planı, Avrupa Komisyonu'nun en yüksek öncelikleri arasında yer almaktadır. Finansal kaynakların daha akıllı kullanımı, yatırımın önündeki engellerin kaldırılması ve yatırım projelerine görünürlük ve teknik destek sağlayarak istihdam ve büyümeyi artırmak üzerine odaklanmaktadır.
 
Avrupa Stratejik Yatırım Fonu (ASYF) Juncker Planı'nın temel direğidir ve AYB'nin genelde daha büyük riskler içeren daha fazla sayıda projeye yatırım yapabilmesini sağlayan garanti fonu sağlar. ASYF şimdiden somut sonuçlar elde edilmesini sağlamıştır. ASYF kapsamında finansmanı onaylanan proje ve anlaşmaların 335 milyar Euro yatırım finansmanı sağlayacağı ve 28 üye ülkede yaklaşık 611,000 KOBİ'yi destekleyeceği tahmin edilmektedir.