Bize Ulaşın Ormazabal dünyasına katılın

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

RES | 5 Sep 2013

İtalya ve Güney Fransa İçin Yenilenebilir Enerji

Bağlı kuruluşlar azalmış ve onay prosedürleri bazen diğer Avrupa ülkelerinde güç olsa da, İtalya ve Fransa'da bulunan enerji tedarikçileri elektrik üretimi için fotovoltaik (PV) parklar aramaya devam etmektedir. Ormazabal bu ülkelerin her ikisinde de yer üstüne kurulu santraller için trafolar, orta gerilim şalt cihazları ve erişilebilir betonarme yapılar tedarik etmektedir.
 
30 MW nominal güce sahip sekiz PV santrali Ağustos 2013 itibariyle İtalya'nın Udine eyaletinde tamamlanmış olacaktır. Mayıs 2013 itibariyle, Fransa'da 130 MW nominal güce sahip altı yapı projesine başlanacak olup 2014 ortası itibariyle şebekeye bağlanması beklenir. Speidel GmbH & Co. KG, tüm projelerde elektrik işlerinden sorumludur. Speidel, yaklaşık on yıldır Ormazabal ile tedarikçi olarak çalışmaktadır. Diğer Avrupa ülkelerinde güneş enerjisi santrallerinin planlanmasında Ormazabal, uluslararası teknik bilgisini uygulamıştır ve böylece özel gerilimler veya enerji tedarikçisi kılavuzları gibi ülkeye özgü gereklilikleri karşılamıştır.
 
Güneşli Güney Avrupa'da fotovoltaik parklar halihazırda birçok konuta elektrik enerjisi sağlamaktadır. İtalya ve Güney Fransa'da şu anda inşaat halindeki sistemler elektrik şebekesine bağlandığı anda 400.000 konut daha alternatif enerjiden fayda sağlayacak ve CO2 emisyonlarında net bir azalma elde edilecektir. Fransız ve İtalyan güneş enerjisi santrallerinde Ormazabal'ın kurduğu trafo merkezleri güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürecektir. Eksiksiz bir çözüm olarak şirket; betondan yapılmış önceden monte edilmiş trafo merkezleri, orta gerilim şalt cihazları ve yağlı, hermetik olarak sızdırmaz trafolar temin edecektir.
 
Her iki ülkede de sistemin performansını bir parça artıran özel invertörler kullanıldığı için, 460 voltluk sekonder gerilime sahip trafolar talep edilmiştir. Üç fazlı trafolar, ek olarak kendi kendini soğutma özelliği (ONAN) ve 50 Hz'lik frekansları ile karakterize edilir. Bunlar özel olarak PV santrallerinde invertör işletimi için tasarlanmış olup IEC - EN 60076, Bölüm 1-10 ve DIN-EN-50464 standart serilerinin gerekliliklerine uygundur.
 
Depreme karşı koruma 
 
800 kW'lik en küçük sistemden 13 MW'lik en büyük sisteme kadar Speidel, İtalya'nın Udine eyaletinde toplam 30 MW'lik çıktıya sahip toplam sekiz güneş enerjisi santrali yapacaktır. PV parkları için Ormazabal, trafo başına 800 kVA ve 1250 kVA arasında çıktıya sahip toplam 30 trafo merkezi temin edecektir. Bunlar, harici enerji dağıtımına bağlı olmasalar da yaklaşık 15 futbol sahasına eşit bir alanda ayrı sistem parçalarını birbirine bağlayacaktır. Şirket yerinde önceden monte edilen 4,5 m uzunluğunda, 2,4 m derinliğinde ve 3 m yüksekliğinde erişilebilir istasyonlar temin etmektedir. Önemli bir gereklilik, yapının depreme dayanıklı bir konstrüksiyona sahip olmasıdır, böylece deprem halinde sistemde herhangi bir hasar meydana gelmeyecektir.
 
Yapının içinde GA 2K1TS-C tipinde bir orta gerilim şalt cihazı 20 kV'lik gerilimi anahtarlar ve dağıtır. Almanya'da üretilen SF6-yalıtımlı şalt cihazları iklim şartlarına bağlı değildir ve dolayısıyla aşırı iklim şartlarına sahip Güney bölgelerinde sorunsuz olarak uygulanabilmektedir. Bunlar, IEC 62271-200 uluslararası standardına uygun şekilde ark hatası korumalıdır. İlk sistem halihazırda tamamlanmıştır ve yerel şebekeye elektrik sağlamaktadır. Diğer sistemler Ağustos 2013 itibariyle bağlanacaktır.
 
Fransız standartları sağlanmıştır
 
Temmuz 2014 itibariyle, Güney Fransa'da, diğerleri arasında Villenave-Cosme'da toplam 130 MW'lik çıktıya sahip altı PV parkı bulunması beklenmektedir. Fransa'da uygulanan şalt cihazı için Electricité de France (EDF) şebeke operatöründen özel bir izin alınması gerekmektedir. İspanyol Ormazabal santrali Fransız pazarı için üretim gerekliliklerini karşıladığı için şalt cihazları ve trafolar burada üretilecektir. Güneş enerjisi santrallerine uygulanan CGMCOSMOS şalt panel sistemi, modüler şekilde birleştirilebilir ve tamamen gaz yalıtımlı olabilir. 24 kV'a kadar nominal gerilime uygundur. İtalya'da uygulanan orta gerilim şalt cihazları gibi bunlar da ark hatası korumasına sahiptir, dolayısıyla personel ve mülk koruması ve güvenliği garanti edilmektedir. 
 
Yerel şebekeye bağlantı için Ormazabal aynı zamanda erişilebilir dağıtım istasyonları temin etmektedir. Bunlar şebeke operatörünün gerekliliklerine uygun şekilde kontaktör kilit devreleri ile donatılmaktadır. Dağıtım istasyonları ekipmanları için operatör ayrıca CGMCOSMOS orta gerilim şalt cihazını seçmiştir. Her istasyon elektrik sağlayıcısı tarafından gerçekleştirilen uzaktan bakım için uygundur.
 
Uluslararası teknik bilgi
 
"Yıllar içinde büyüyen Ormazabal ile özel bir ortaklığa sahibiz. Şirket sorulara hızlı ve esnek bir şeklide yanıt veriyor ve tam olarak aradığımız şeyi sunuyor", diyor Speidel GmbH & Co. KG Yenilenebilir Enerji Bölüm Müdürü Tobias Schönsteiner. Özellikle, Schönsteiner yaklaşık sekiz haftalık hızlı teslimat süresine odaklanmaktadır. Bu, teknolojinin hızlı bir şekilde değiştiği PV alanında özellikle çok önemlidir. İspanya'daki şirket merkezi ve üretim tesisi ve ayrıca Fransa, Almanya ve Polonya'da bulunan diğer Avrupa üretim tesisleri ile Ormazabal uluslararası projelerde uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Şirket, Fransa ve İtalya'da PV parkları ekipmanları konusundaki deneyimini geliştirmektedir. Markus Kiefer'in liderliği altında (iletişim: Markus.Kiefer@Ormazabal.de), Ormazabal'ın güney satış ofisi teknik hizmetler ve Fransa ve İtalya'da PV parklarının planlanması konusunda Speidel GmbH & Co. KG şirketine uzman desteği sunmakta olup trafolardan orta gerilim şalt cihazlarına kadar yapıları tek bir kaynaktan tedarik etmektedir.