Bize Ulaşın Ormazabal dünyasına katılın

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

RES | 20 Jun 2020

Ormazabal Azrak sığınmacı kampını yenilenebilir enerji ile destekliyorÜrdün'de bulunan Azrak sığınmacı kampı Suriye savaşından kaçan sığınmacılar için inşa edilmişti. 2014'ün Nisan ayında açılan kamp, şu anda 9000 barınakta yaşayan 35500 Suriyeli sığınmacıya yurt olmuştur ve Ürdün Hükumeti ile birlikte Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yönetilmektedir.
 
Azrak 2017 yılında dünyada elektriği yenilenebilir enerji ile sağlanan ilk sığınmacı kampı olmuştur. Kampta içinde yaşam olan tüm barınaklar elektrik şebekesine bağlıdır ve yerleşimin sakinlerine günde ortalamada 16 saat elektrik verilmektedir.
 
5 MW gücündeki güneş santrali OG elektrik şebekesine bağlıdır ve kampın elektrik gereksiniminin %70'ini karşılamaktadır. Bu projenin liderliğini IKEA Vakfı ve Suudi Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen ve (Ürdün elektrik şirketi) EDCO’nun şebekesini kullanan Mustakbal Clean Tech (EPC) yapmaktadır. Ormazabal, Mustakbal Clean Tech ile birlikte dahili çevrimin ana halka birimlerini ve dağıtım istasyonlarının 3 primer şalt cihazını tedarik ederek orta gerilim kapsamının Yenilenebilir Enerji standartlarına ve Ürdün şebeke kurallarına uygun bir şekilde tanımlanmasına katkıda bulunmuştur. Ormazabal böylece hem sekonder hem de primer dağıtım ürün yelpazelerindeki ürünlerini kullanarak Ürdün'de ilk kez cpg ürünlerini tedarik etmiştir ve ülkedeki sığınmacı kamplarının enerji ihtiyaçlarının desteklenmesi için UNHCR ile işbirliğinin devam etmesini ummaktadır.
 
Bugün Ormazabal yenilenebilir enerji pazarında dünya lideridir, dolayısıyla Ürdün’de olduğu gibi tedarik edilen yenilenebilir enerji dağıtım istasyonları pazarında en yüksek paya sahiptir.