Bize Ulaşın Ormazabal dünyasına katılın

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Partners | 10 Sep 2012

Ormazabal, petrol ve gaz üreticisi Pacific Rubiales Energy şirketine MV şalt cihazları ve çözümleri tedarik ediyor

Ormazabal ve Colombia Industrias Ectricol'daki yerel ortağı, petrol ve gaz üreticisi Rubiales Energy şirketi için toplamda 4 adet MV merkez tasarlamış, teslim etmiş ve kurmuştur. Su pompaj hizmetleri, ana güç hizmetleri ve petrol işleme sistemleri için elektrik enerjisi temin edecek olan merkezler Ormazabal'ın CGM.3 sistemi kapsamındaki MV fonksiyonel ünitelerini ve ekorSYS ailesi cihazlar tarafından sağlanan otomasyon, kontrol ve iletişim çözümlerini içermektedir. Bu özellikler, endüstri müşterimizin şebekesini son derece güvenli ve güvenilir hale getirmektedir.     

Bu sığınakların montajı ve testleri, yerel bir depoda gerçekleştirilmiş olup, kurulum yerindeki çalışmalar asgari düzeye indirilmiştir. Bu sığınaklar, müşterimizin performans, yer optimizasyonu ve güvenlik açısından beklentilerini karşılamıştır.