Bize Ulaşın Ormazabal dünyasına katılın

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Global | 22 Apr 2014

TSG Ormazabal Joint Venture

Son yirmi yıldır, Malezya, Avrupa dışında Ormazabal için en büyük pazarlardan biri haline gelmiştir. 1990'ların başından itibaren Tenaga Nasional Berhad'ın (TNB) hem Malezya Yarımadasında hem de Sabah ve Sarawak'taki tüm illerde elektrik şebekelerine 60 000'in üzerinde gaz yalıtımlı sekonder dağıtım hücresi / RMU tipi ga, gae, CGM and cgmcosmos üniteleri monte edilmiştir.
 
Ormazabal, kamu dağıtım alanındaki faaliyetlere ek olarak, son beş yıl içerisinde, yerel ortaklarıyla birlikte, komple GIS olarak tek ve çift baralı primer dağıtım anahtarlama tesisi tipi cpg'yi kurarak altyapı, sanayi ve üçüncü segmentlerdeki önemli projeleri tamamlamıştır. Johor'daki Pelabuhan Tanjung Pelepas (PTP) limanı, Putra Jaya'daki Yahoo'ya ait veri merkezi, Nilai'deki Coca Cola fabrikası ve Malezya yarımadasındaki diğer birtakım beş yıldızlı oteller ana trafo merkezlerinin Ormazabal cpg tipi GIS panelleriyle enerjilendirildiği projelerden bazılarıdır.
 
cpg tipi GIS panellerinin başarısını müteakiben, 2012 yılında Ormazabal ve ana ortaklarından Tenaga Switchgear Berhad Malezya'daki cpg tip panellerin montajına ve kablo tesisatına başlamak için bir Ortak Girişim kurmaya karar vermiştir. Ortak Girişim 2013 yılında kurulmuş ve Tenega Switchgear Berhad'ın fabrikasında yerel olarak montajı gerçekleştirilen ilk paneller akredite edilmiş olan uluslararası laboratuvarlarda test edilmiştir.
 
Ortak Girişimin birinci kurul toplantısı, TNB'nin Başkanı ve CEO'su ve Tenaga Switchgear Berhad'ın Yönetici Müdürü Sn. Hisham Halim tarafından yönetilen Malezya VIP delegasyonuna yapılan bir ziyaretin akabinde Aralık 2013'te Bilbao'da (İspanya) gerçekleştirilmiştir. Ortak Girişim, Malezya'daki tropik işletim koşullarına uygun ve bakım gerektirmeyen GIS panelleri sayesinde kesinti süresini azaltarak TNB ana ve yardımcı trafo merkezindeki hizmet kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.