Bize Ulaşın Ormazabal dünyasına katılın

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Yeni Akıllı Sensörler ve Çevre İçin Verimli Evrensel Gazlar İçeren Optimize Hücreler - CONSIGUE

ZL-2019/00501 / ZL-2020/00079

CONSIGUE

CONSIGUE projesi ORMAZABAL'ın önderlik ettiği ve Bask Hükumeti'nin “HAZITEK” programına kabul edilen bir projedir. 2019-2021 yıllarında geliştirilmektedir.

Amaçlar

Advanced Model Solutions, AISLANTES SOLIDOS ve ORMAZABAL PROTECTION & AUTOMATION işbirliği ile ORMAZABAL Y COMPAÑÍA önderliğinde geliştirilen bu proje, 150'den küçük GWP'ye sahip gazlı sekonder dağıtım elektrik şebekesi için orta gerilim hücresi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Diğerleri

Bu ana amaca ulaşmak için projede şunlar da geliştirilecektir:

  • Üç pozisyonlu gazlı devre kesici
  • Besleme kablolarında gerilim ölçme fonksiyonunu sağlamak için tek kutuplu sensörlü bir buşing
  • Health Index'i sağlamak için sensör sinyallerine izin vermek amacıyla var olan donanımın adaptasyonu
  • Orta gerilim hücresinin Sağlık İndeksi (Health Index) bilgisini oluşturmak için verileri birleştirmek ve işlemek amacına sahip, rölelere entegre edilebilecek bir aktif yönetimi yazılımı
tarafından finanse edilen bir projedir

CONSIGUE, 2014-2020 Avrupa bölgesel gelişim fonu (FEDER) aracılığıyla BASK HÜKUMETİ ve AVRUPA BİRLİĞİ tarafından ortak finanse edilmektedir

FEDER_gobierno vasco_ue