Bize Ulaşın Ormazabal dünyasına katılın

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Dağıtım şebekelerinde (GRID) Pilde Elektrik Enerjisi Depolama (BESS) ve fotovoltaik elektrik üretimi (RES) kullanarak dağıtık bir mikro şebeke modeli geliştirilmesi - mBRESGRID

ZL-2019/00937 / ZL-2020/00076

mBESGRID

ORMAZABAL'ın önderlik ettiği bu projede CIC energiGUNE ve ORMAZABAL CORPORATE TECHNOLOGY teknoloji merkezleri rol almaktadır. Bu proje Bask Hükumeti'nin “HAZITEK” programına dahildir ve 2019 - 2020 yıllarında geliştirilmektedir.

Amaçlar

Bu projenin ana amacı, ekonomik olarak rekabet gücüne ve birlikte çalışma yeteneğine sahip bir mikro şebeke konsepti oluşturmak için, elektrik depolama ve fotovoltaik elektrik üretimi teknolojilerinden otomatik kontrol ve yönetim teknolojilerine (RES ve Peak Shaving) kadar tüm teknolojileri kullanan, müşterinin tesislerinde endüstriyel kullanım için, dağıtım şebekesine bağlı, EMS ile gelişmiş bir mikro şebeke konusunda araştırma ve geliştirme yapmaktır.
 
Bunun için ORMAZABAL aşağıdaki teknik amaçları gerçekleştirmek için çalışmalar yapacaktır:

  • Enerji yoğunluğu, döngü sayısı ve maliyette gelişme sağlayacak lityum sonrası (Na) öncü enerji depolama teknolojileri tasarlamak ve geliştirmek.
  • Mikro şebekeye en yüksek sayıda fonksiyon sağlayabilmek ve uzun vadede dağıtık kaynakların verimli yönetimini sağlamak ve talep zirvelerini elimine etmek (Peak Shaving) için yerel düzeyde depolamanın entegrasyonunu optimize etmek amacıyla enerji akışını otomatik olarak yöneten, EMS için karmaşık bir algoritma geliştirmek.
  • Üretilmesi tahmin edilen fotovoltaik enerjiyi hesaplamak amacıyla güneş ışıması tahminini kullanmak ve böylece mikro şebekede enerji yönetimini ileri bir seviyede planlayabilmek için EMS'e entegre edilebilecek özerk bir algoritma için araştırma ve geliştirme yapmak
  • Tanımlanan kullanım durumlarında ve senaryolarda gelişmiş mikro şebeke fonksiyonlarını doğrulamak için projede geliştirilen teknolojileri OCT kurulumlarında denemek.
tarafından finanse edilen bir projedir

mBRESGRID, 2014-2020 Avrupa bölgesel gelişim fonu (FEDER) aracılığıyla BASK HÜKUMETİ ve AVRUPA BİRLİĞİ tarafından ortak finanse edilmektedir

FEDER_gobierno vasco_ue