Bize Ulaşın Ormazabal dünyasına katılın

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

NEOSUB - NEOSUB

ZE-2018/00033

BOSLAN'ın önderlik ettiği bu proje, ORMAZABAL'ın işbirliği ile ARTECHE, INGETEAM, GENERAL ELECTRIC, ZIV, IK INGENIERÍA ve ENERJİ KÜMESİ gibi referans kurumlarla birlikte geliştirilmektedir.
 
Bu proje Bask Hükumeti'nin “STRATEJİK HAZITEK” programına dahildir ve 2018 - 2020 yıllarında geliştirilmektedir.

Amaçlar

 
NEOSUB projesinin ana amacı çevreye saygılı tasarım kriterleri ile elektrik trafo merkezleri tasarlamak ve geliştirmektir. Bu, operatörlerin, mühendislerin ve trafo merkezi cihazları üreticilerinin 2 anahtar alanda rekabet gücü sağlayan avantaj elde etmelerini sağlayacaktır:

  • Malzeme ve enerji tüketiminde daha büyük tasarruf sağlayarak tesislerin üretim ve bakım maliyetlerini düşürmek sayesinde maliyet avantajı.
  • Tesislerin hem üretim aşamasında hem de kullanım ve bakım aşamasında emisyonları ve/veya sızıntıları azaltarak faydalı ömürleri süresince altyapıların çevreye etkilerini minimize eden ve ömür sonunda tesisleri oluşturan bileşenlerin yeniden kullanım ve geri dönüşümünü sağlayan sürdürülebilirlik avantajı.
tarafından finanse edilen bir projedir

NEOSUB, 2014-2020 Avrupa bölgesel gelişim fonu (FEDER) aracılığıyla BASK HÜKUMETİ ve AVRUPA BİRLİĞİ tarafından ortak finanse edilmektedir
 

FEDER_gobierno vasco_ue