Bize Ulaşın Ormazabal dünyasına katılın

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

Ormazabal’ ın Türkiyemacerası 1990’ların başına dayanıyor.1994 yılındailkOrmazabalmarka 36kV modüler RMU ODTÜ Rektörlüğü’nünbahçesinekurularak TEDAȘ tarafındandevreyealınmıştır. İkifarklıdistribütöraracılığıyla TEDAȘ ve Kayseri ve CivarıElektrikDağıtım A.Ş.’ ye RMU’larınteminiyleOrmazabalmarkasıTürkiyepazarınagirmiştir.

OrmazabalTürkiye’dekifaaliyetlerine 1999 yılındaAnkara’dayüzdeyüzİspanyolsermayesiilekurulan “MonoblokBetonarmeTrafoMerkezi” üretimtesisiylebaşlamıştır. Aynızamandaİspanya’daüretilen OG Primer ve SekonderŞaltSistemleri’ninTürkiye’depazarlama, montaj ve servishizmetleri de 1999 yılındanbuyanaverilmektedir.Türkiye’deOrmazabal, İspanya’dauygulanan, müşteriylebirlikteyaşamaprensibinedayanandelegasyonmodeliniizleyerekbüyümüştür. Pazarlama, montaj ve servisfaaliyetlerinemerkez Ankara olmaküzere, İstanbul’daSatışO¿si’nde, İzmir’deSatış ve LojistikMerkezi’ndedevamedilmektedir.

Ayrıcaİzmir’dekiLojistikMerkezinderutintestlerinyapılabildiğiküçükbir test laboratuvarı da bulunmaktadır.2011 yılındafarklıbiryapılanmaileİzmir’deMühendislik ve Taahhütgrubukurulmuştur. 2012 yılındailgiligrupilkprojesiolan “Sakarya 2.OSB A.G.-Y.G. ElektrikAltyapı, Scada ve SayaçOtomasyonuileAydınlatmaŞebekesiYapımİşi”’ni almıştır.YirmisenedirTürkelektrikdağıtımendüstrisiningelişmesinekatkıdabulunanOrmazabal  halen kompakt/modüler RMU pazarındaliderliğinisürdürmektedir. BugünTürkiye’ ninhemenherköşesindeOrmazabalmarkabir RMU veyatrafoköşkübulunmasındangururduyuyoruz.
 
Detaylı Bilgi

Türkiye

Dünyanın en büyük 36 kVgazyalıtımlıhücreimalatçısıolanOrmazabal, yıllarönce 36 kV’uanaelektrikdağıtımgerilimiolarakseçenülkemizde, elektrikşebekesininmodernleştirilmesiyönünde 20 yıldırfaaliyetgöstermektedir. Prefabrikbetonarme OG/AG trafoköşkleri, prefabrikbetonarmeyeraltıtrafomerkezleri, AG dikeyyükayırıcıları, komplegazyalıtımlıkompakt ve modülerRMU’lar ve OG gazyalıtımlı primer şalthücreleri (GIS) Ormazabal’ın 1993’ ten beriTürkiyeelektrikdağıtımşebekesinetanıştırdığıürünlerdenbazılarıdır.

Izmir

158. Sokak No:5/5-6  
35070 Isikkent
Bornova (Turkey) +90 232 472 26 27 izmir@ormazabal.com www.ormazabal.com

Ankara

Paris Cad. 12/4     
06540 Kavaklidere - Ankara +90 312 419 4487 +90 312 419 44 64 ankara@ormazabal.com www.ormazabal.com