Bize Ulaşın Ormazabal dünyasına katılın

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

"ŞEBEKE DIŞINDA ÜRETİM YAPAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ŞEBEKE HATTINA BAĞLANMASINA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER"
 
Şebekeye Bağlı YEK Projeleri Deneyimimiz:
 
Biyokütle veya küçük hidroelektrikler gibi Şebekeye Bağlı YEK projeleri, küçük ölçekli elektrik üretim teknolojilerinin ana dağıtım şebekesine bağlanmasını gerektirmektedir.
 
Bu projelerde enerji genellikle, tüketildiği alana yakın bir yerde üretilir. Üretilen elektrik enerjisi en sık olarak kaynağının bağlı olduğu hat üzerinde kullanılır ve  böylece uzun mesafelere iletim için gerilimin yükseltilmesine gerek duyulmaz.
 
Yeni üretim kaynaklarının bağlanabilmesi için mevcut dağıtım şebekelerinin pek çoğunda değişiklik yapılması gerekmektedir. Küçük ölçekli teknolojileri kullanan şebekeye bağlı elektrik üretimi projeleri giderek artmaktadır, ancak çok sayıdaki üretim projesini mevcut dağım kanallarına bağlamak genellikle sorunlu bir iştir. Bağlantı hatalarının giderilmesi ve gerilim profilleri ile ilgili işlemlerde güvenliğe daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Rüzgar ve güneş gibi şebekeye bağlı YEK'ler sürekli olarak yedek (nöbetçi) üretime ihtiyaç duyduğundan, bu tür projelere olan ilgi hep aynı kalmıştır, hatta bir artma eğilimi göstermektedir.
 
Ormazabal tarafından sunulan şebekeye bağlı ortam gerilim YEK projeleri, tam yalıtım teknolojimiz sayesinde şebeke bağlantılarında en yüksek güvenlik seviyesinde devamlılık ve kararlılık sağlamaktadır. Bugün dünya genelinde pek çok Biyokütle ve Küçük Hidro Elektrik üretim santrali, geniş kapsamlı çözümlerimiz sayesinde üretimlerini sürdürmektedir.
 
Ormazabal küçük ölçekli enerji projelerinde üretilen elektriğin ana şebekeye bağlanmasında oldukça etkin çözümler sunmaktadır. Bu çözümler, tam bir enerji üretim tesisinin kurulumundan, toplama alt istasyonlarına bağlantı yapılmasına kadar oldukça kapsamlıdır.
 
Şebekeye Bağlı YEK Projelerinde Kilometre Taşlarımız:
  • En zorlu Biyokütle ve Küçük Hidro Elektrik projelerinde dünya genelinde kanıtlanmış teknoloji.
  • Dünya genelindeki en zorlu YEK projelerinin getirdiği uzun yıllara dayanan deneyimimiz, şebekeye bağlı enerji üretimine destek olmaya devam etmektedir.
 
 
 
 
 
Detaylı Bilgi
20 productos
Teknik yardım
24 saat aktif acil yardım telefonu
FAT / Ürün alımı
Alım ve teslimat sigortası
Denetim ve kurulum
Koruma, yapılandırma ve otomasyon
Saha testi
Hizmete alma
Eğitim
Garanti
Teftiş ve bakım
Uzatılmış garanti