Bize Ulaşın Ormazabal dünyasına katılın

RELIABLE INNOVATION.
PERSONAL SOLUTIONS.

ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirket Adı: Ormazabal Electric, S.L.U.

Sicil Bilgileri: Vizcaya Ticaret Sicili'nin bölüm 4196, defter 52, sayfa BI-34562'sinde bulunur Kanuni merkez: Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Edif. 104 – 48170 Zamudio (Vizcaya) CIF: B95218731

Davranış Kuralları: Velatia şirketleri ve çalışanları, icrası ile ilgili bilgilerle birlikte kullanıcılara şu adreste sunulmuş bulunan iç Etik Kurallar ve Şirket Sosyal Sorumluluk kurallarına bağlıdır: http://www.velatia.com/en/sustainability

TELİF HAKLARI. HAKLAR

Tüm hakları saklıdır.
 
Her ne amaçla olursa olsun, işbu web sitesinin içeriğinin tamamen veya kısmen çoğaltılması, kopyalanması, başkalarına verilmesi, dağıtılması ve herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 
Ayrıca, bu web sitesinin konfigürasyon ve içeriğinin herhangi bir şekilde tahrif edilmesi, değiştirilmesi ve tadil edilmesi de yasaktır.
 
Sitenin kullanıcıları sitenin içerik ve konfigürasyonuna, ve koruma altına alan fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygı göstermelidir.
 
 
WEB SİTESİNİN KULLANIMI

Bu web sitesinin tamamen veya kısmi kullanımı, aşağıda detaylandırılan koşulların kabul edildiği anlamına gelir. Bunların bazılarının kabul edilmemesi durumunda bu web sitesinin kullanılmasına yetkili olunmaz.
 
Lütfen bu web sitesinde yayınlanan Kullanım Koşullarını, kullanımın gerektirdiği koşulları bildiğinizden emin olmak için düzenli olarak gözden geçiriniz.
 
Bu Kullanım Koşulları ŞİRKET tarafından herhangi bir zaman değiştirilebilir. Kullanım Koşulları, değiştirildiği zaman, bu web sitesine konulduğu andan itibaren geçerlilik kazanır.
 
Bu web sitesinde herhangi bir kullanıcıya verilen bilgiler açık veya zımni olarak, herhangi bir garanti olmaksızın verilmektedir; Ayrıca, ŞİRKET, bu portala erişimin kesintisiz olacağı, portalın güvenli olduğu, virüs veya herhangi başka bir zararlı öğeyi içermediği, portalda bulunan bilgilerin eksiksiz, tam ve uygun olduğu konusunda herhangi bir garanti vermez.
 
ŞİRKET, hiçbir durumda, bu web sitesinin veya içeriğinin kullanımı veya kullanılamamasından nedeniyle olan, bunlardan doğan veya bunlarla bağlantılı olan doğrudan veya dolaylı, bunların sonucunda meydana gelen veya cezai sonuçtan sorumlu değildir.
 
Ayrıca, ŞİRKET, üçüncü taraflarca yapılan tahrif veya değişikliğin bu web sitesinin kullanıcılarına verebileceği zarardan sorumlu değildir.
 
ŞİRKET, kullanıcılarının açık bir şekilde vereceklerinin haricinde kişisel veri toplamayacaktır.

BAĞLANTILAR

Kullanıcının bu web sitesi aracılığıyla erişebileceği üçüncü taraflara ait web siteleri ŞİRKETİN kontrolü altında değildir. Bu nedenle, ŞİRKET, herhangi bir web sitesinin içeriği veya verilen bağlantı hakkında, bunların değiştirilmesi veya güncellenmesi hakkında veya üçüncü tarafların sağlayacağı kullanım hakkında sorumlu tutulamaz ve herhangi bir garanti vermez.
 
ÇEREZLER

Web sitesi, kullanıcının yararına olarak sayfanın içeriğini kişiselleştirmek için “çerezler” kullanabilir. Bir “çerez”, kullanıcının bilgisayarının sabit diskinde duran ve kullandığı tarayıcı veya işletim sistemi, kullanıcının ilgi alanları ve tercihlerinin öğrenilmesini sağlayan bir veri dosyasıdır.
 
Eğer kullanıcı, web sitesinin söz konusu çerezleri kullanmasına onay vermiyorsa, bu web sitesini kullanmaya yetkili değildir.

Öte yandan, kullanıcının, herhangi bir anda bilgisayarını “çerezleri” sabit diskten silecek veya bir “çerezi” kaydetmeden önce onu uyaracak şekilde konfigüre edebileceğini hatırlatırız.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin 27 Nisan 2016 tarihli 2016/679 (AB) Düzenlemesinde belirlenen kurallara uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgi.

Kullanıcının bize verdiği ve şirketin dosya sistemlerine ve/veya CRM sistemine eklediğimiz veriler, irtibat ve bilgi isteklerine cevap vermek ve/veya Ormazabal iletişim bültenlerini almak ve/veya ticari irtibat için kullanılmaktadır.

Alınan bilgiler ticari veya iş ilişkileri devam ettiği ve kullanıcı bülten gönderim hizmetini aktif tuttuğu sürece saklanır. Kullanıcı, herhangi bir anda, listeden çıkmak ve artık bülteni almak bırakmak isteyebilir, bu durumda kullanıcının elektronik posta adresi ile ilgili bilgileri sileriz. Veriler, yasal bir zorunluluk olduğu durumlar haricinde Ormazabal veya parçası olduğu Velatia grubu dışına üçüncü taraflara verilmeyecektir.

Herhangi bir kişi, Ormazabal Electric, S.L.U.'da kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediği hakkında bilgi alma hakkına sahiptir. İlgili kişiler, kendi kişisel verilerine erişim, doğru olmayan bilgilerinin düzeltilmesini talep etme, veya gerektiği takdirde, toplanmasındaki amaçlara için artık gerekli olmaması gibi durumlarda silinmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, haklı bir sebebe dayanarak verilerinin işlenmesini istemeyebilirler.

Haklarını dataprivacy@velatia.com elektronik posta adresi aracılığı ile ifa edebilirler. Eğer hakları ile ilgili gördükleri özen ile mutabık kalmadıkları takdirde İspanyol Veri Koruma Kurumu www.agpd.es ile irtibata geçebilirler.
 
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ: TAHKİM KLOZU

Taraflar, bu şartlardan dolayı oluşan tüm ihtilaf veya anlaşmazlıkların, tüzük ve düzenlemelerine göre tahkimin yönetilmesi ve Hakem(ler)in atanması konusunda yetki verilmiş olan Bilbao Ticaret, Sanayi ve Denizcilik Odası'nın tahkim kurulu tarafından nihai olarak çözüleceği konusunda mutabıktırlar.

DOSYA SORUMLUSU

Global Pazarlama ve Satış Stratejisi Departmanı
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia
Edificio 104 – 48170 Zamudio (İspanya)
social@ormazabal.com