11 days

15 hours

18 minutes

Building Information Modeling

Yapı Bilgi Modeli projenizi yüksek ayrıntı seviyesine sahip geniş bir elektrik şalt cihazı nesneleri kütüphanesi yönetin ve tamamlayın.

BIM Ormazabal cpg.0 lite

BIM Ormazabal cpg.0_lite - 24.24MB

BIM Ormazabal ga/gae

BIM Ormazabal ga-gae - 30.21MB

BIM Ormazabal cgmcosmos

BIM_cgmcosmos IEC - 43.99MB

BIM_cgmcosmos_HN - 92.4MB

BIM Ormazabal cgm.3

BIM Ormazabal cgm.3_IEC - 43.72MB

Dosyayı indir