Building Information Modeling

Yapı Bilgi Modeli projenizi yüksek ayrıntı seviyesine sahip geniş bir elektrik şalt cihazı nesneleri kütüphanesi yönetin ve tamamlayın.

BIM Ormazabal cpg.0 lite

BIM Ormazabal cpg.0_lite - 24.24MB

BIM Ormazabal ga/gae

BIM Ormazabal ga-gae - 30.21MB

BIM Ormazabal cgmcosmos

BIM_cgmcosmos IEC - 43.99MB

BIM_cgmcosmos_HN - 92.4MB

BIM Ormazabal cgm.3

BIM Ormazabal cgm.3_IEC - 43.72MB

Dosyayı indir