ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirket Adı:

Ormazabal Electric, S.L.U.

Sicil Bilgileri:

Vizcaya Ticaret Sicili’nin bölüm 4196, defter 52, sayfa BI-34562’sinde bulunur

Kanuni merkez:

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Edif. 614 – 48160 Derio (Bizkaia)

CIF:

B95218731

Davranış Kuralları:

Velatia şirketleri ve çalışanları, icrası ile ilgili bilgilerle birlikte kullanıcılara şu adreste sunulmuş bulunan iç Etik Kurallar ve Şirket Sosyal Sorumluluk kurallarına bağlıdır: http://www.velatia.com/en/sustainability

TELİF HAKLARI. HAKLAR

Tüm hakları saklıdır.

Her ne amaçla olursa olsun, işbu web sitesinin içeriğinin tamamen veya kısmen çoğaltılması, kopyalanması, başkalarına verilmesi, dağıtılması ve herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır.

Ayrıca, bu web sitesinin konfigürasyon ve içeriğinin herhangi bir şekilde tahrif edilmesi, değiştirilmesi ve tadil edilmesi de yasaktır.

Sitenin kullanıcıları sitenin içerik ve konfigürasyonuna, ve koruma altına alan fikri ve sınai mülkiyet haklarına saygı göstermelidir.

WEB SİTESİNİN KULLANIMI

Bu web sitesinin tamamen veya kısmi kullanımı, aşağıda detaylandırılan koşulların kabul edildiği anlamına gelir. Bunların bazılarının kabul edilmemesi durumunda bu web sitesinin kullanılmasına yetkili olunmaz.

Lütfen bu web sitesinde yayınlanan Kullanım Koşullarını, kullanımın gerektirdiği koşulları bildiğinizden emin olmak için düzenli olarak gözden geçiriniz.

Bu Kullanım Koşulları ŞİRKET tarafından herhangi bir zaman değiştirilebilir. Kullanım Koşulları, değiştirildiği zaman, bu web sitesine konulduğu andan itibaren geçerlilik kazanır.

Bu web sitesinde herhangi bir kullanıcıya verilen bilgiler açık veya zımni olarak, herhangi bir garanti olmaksızın verilmektedir; Ayrıca, ŞİRKET, bu portala erişimin kesintisiz olacağı, portalın güvenli olduğu, virüs veya herhangi başka bir zararlı öğeyi içermediği, portalda bulunan bilgilerin eksiksiz, tam ve uygun olduğu konusunda herhangi bir garanti vermez.

ŞİRKET, hiçbir durumda, bu web sitesinin veya içeriğinin kullanımı veya kullanılamamasından nedeniyle olan, bunlardan doğan veya bunlarla bağlantılı olan doğrudan veya dolaylı, bunların sonucunda meydana gelen veya cezai sonuçtan sorumlu değildir.

Ayrıca, ŞİRKET, üçüncü taraflarca yapılan tahrif veya değişikliğin bu web sitesinin kullanıcılarına verebileceği zarardan sorumlu değildir.

ŞİRKET, kullanıcılarının açık bir şekilde vereceklerinin haricinde kişisel veri toplamayacaktır.

BAĞLANTILAR

Kullanıcının bu web sitesi aracılığıyla erişebileceği üçüncü taraflara ait web siteleri ŞİRKETİN kontrolü altında değildir. Bu nedenle, ŞİRKET, herhangi bir web sitesinin içeriği veya verilen bağlantı hakkında, bunların değiştirilmesi veya güncellenmesi hakkında veya üçüncü tarafların sağlayacağı kullanım hakkında sorumlu tutulamaz ve herhangi bir garanti vermez.