Building Information Modeling

Obszerna biblioteka rozdzielnic elektrycznych o wysokim poziomie szczegółowości pozwala skompletować i zarządzać projektem BIM.

BIM Ormazabal cpg.0 lite

BIM Ormazabal cpg.0_lite_v2024 - 12.58MB

BIM Ormazabal ga/gae

BIM Ormazabal ga-gae - 30.21MB

BIM Ormazabal cgmcosmos

BIM_cgmcosmos IEC - 43.99MB

BIM_cgmcosmos_HN - 92.4MB

BIM Ormazabal cgm.3

BIM Ormazabal cgm.3_IEC - 43.72MB

Pobierz plik