Transformatory z przełącznikiem zaczepów pod obciążeniem (OLTC) i jednostką sterowania ekor.tsm

Pokaż szczegóły

Transformatory Organic & Organic Synth

Z biodegradowalnym, płynnym dielektrykiem o wysokiej odporności na ogień.

Filtr harmonicznych

Zapobiega występowaniu składowych harmonicznych, co jest szczególnie istotne np. w przypadku elektroniki zasilającej.

Transformatory cyfrowe

Wyposażone w czujniki i dodatkowe urządzenia do zdalnej ochrony i monitorowania.

Transformatory o niskiej emisji elektromagnetycznej

Przeznaczone do instalacji o szczególnych wymaganiach w zakresie pól elektromagnetycznych.

Kompaktowe transformatory o wysokiej wydajności

O mniejszych wymiarach przy zachowaniu termicznych warunków pracy.

Transformatory o niskim poziomie hałasu

Przeznaczone do instalacji o szczególnych wymaganiach w zakresie emisji hałasu.

Product Portfolio

CA-001-PL-01-2022 - 8.4MB

Pobierz plik