INFORMACJE O PODMIOCIE ODPOWIEDZIALNYM

Nazwa firmy:

Ormazabal Electric, S.L.U.

Dane rejestrowe:

Spółka jest zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Vizcaya, tom 4196, karta 52, arkusz: BI-34562

Siedziba i rezydencja podatkowa:

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Edif. 614 – 48160 Derio (Bizkaia)

CIF:

B95218731

Kodeks postępowania:

Spółki z grupy Velatia i ich pracownicy podlegają wewnętrznym zasadom Kodeksu Etycznego i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, które są dostępne dla użytkowników wraz z informacjami dotyczącymi ich przestrzegania na następującej stronie internetowej: http://www.velatia.com/en/sustainability

COPYRIGHT. PRAWA

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zabronione jest powielanie, kopiowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystywanie, w całości lub w części, zawartości niniejszej strony internetowej, bez względu na jego cel, bez uprzedniej i wyraźnej zgody PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO.

Zabroniona jest również jakakolwiek zmiana lub modyfikacja konfiguracji i zawartości niniejszej strony internetowej.

Użytkownicy witryny muszą przestrzegać zawartych w niej treści oraz jej konfiguracji, a także praw własności intelektualnej i przemysłowej, które ją chronią.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Korzystanie z niniejszej strony internetowej w całości lub w części jest równoznaczne z akceptacją następujących postanowień. Użytkownicy, którzy nie akceptują jakiegokolwiek z wymienionych postanowień, nie są uprawnieni do korzystania z niniejszej strony internetowej.

Użytkownicy powinni zapoznać się z Regulaminem publikowanym na niniejszej stronie regularnie, aby upewnić się, że znają wszystkie warunki korzystania z witryny.

Niniejszy Regulamin podlega zmianom, które mogą być wprowadzone przez PODMIOT ODPOWIEDZIALNY w dowolnym momencie. Po wprowadzeniu zmian Regulamin zaczyna obowiązywać od momentu opublikowania go na stronie internetowej.

Informacje przekazywane użytkownikom na niniejszej stronie internetowej są udostępniane bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych; PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie udziela również żadnej gwarancji, że dostęp do witryny będzie nieprzerwany, że witryna jest bezpieczna lub wolna od wirusów albo jakichkolwiek innych szkodliwych elementów oraz że informacje podane na witrynie są kompletne, prawdziwe i zawsze aktualne.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody: bezpośrednie, pośrednie, następcze lub podlegające karze, które są spowodowane lub powstały w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania z niniejszej strony internetowej lub jej zawartości.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje lub zmiany dokonane przez osoby trzecie, które mogą wyrządzić szkodę użytkownikom witryny.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY gromadzi tylko te dane osobowe, które zostały wyraźnie udostępnione przez użytkowników.

LINKI

Witryny internetowe stron trzecich, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej witryny, nie podlegają kontroli PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO. W związku z tym PODMIOT ODPOWIEDZIALNY nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do treści jakiejkolwiek strony internetowej lub udostępnionego linku, jakichkolwiek zmian lub aktualizacji dotyczących tych stron lub możliwości korzystania z nich zapewnionych przez osoby trzecie.