ekor.rpa serie 020/030

Zabezpieczenie cyfrowe autonomiczne zainstalowane w szafach ochronnych Ormazabal.

SPECYFIKACJA

  • Modele z podwójnym zasilaniem: autonomicznym i uniwersalnym
  • Funkcje kontrolne: 52-50BF-74TC-86
  • Pomiar natężenia, napięcia, mocy czynnej/biernej, energii, kąta, zniekształceń harmonicznych i temperatury
  • Komunikacja: PROCOME/MODBUS/DNP.3/IEC 61850
  • Rejestrowanie usterek i zdarzeń z zapisami oscylograficznymi
  • Nadzór, konserwacja i parametryzacja lokalna/zdalna przez internet

(*) W zależności od modelu

SCHEMAT FUNKCJI ANSI

Katalog:

ekorsys - Protection and control units

Español

English

Français

Polski

ekorsys - Monitoring and control units

Español

English

Français

Pobierz plik

    Pobierz plik