ekor.tsm

Jednostka sterowania Ormazabal dla transformatorów transforma.smart.

SPECYFIKACJA

  • Napięcie izolacji SN/NN: 10 kV
  • Pomiar napięcia trójfazowego NN
  • Monitorowanie parametrów oleju w czasie rzeczywistym: czujniki temperatury, ciśnienia, poziomu
  • Informacje o poborze mocy czynnej z wejścia cyfrowego.
  • Serwer internetowy do monitorowania lokalnego/zdalnego: sprawdzenie stanu, zmiana parametrów, pobieranie rejestrów…
  • Protokoły komunikacyjne: MODBUS-TCP / IEC 60870-5-104
  • Rozwiązanie skalowalne

(*) W zależności od modelu

Katalog:

transforma.smart

Español

English

Deutsch

Français

ekorsys - Monitoring and control units

Español

English

Pobierz plik

    Pobierz plik