Kompaktowe i kontenerowe stacje transformatorowe

Prefabrykowane kompaktowe i kontenerowe stacje transformatorowe

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

 • Naziemne lub wkopane
 • Prefabrykowana monolityczna obudowa z żelbetu lub metalowa
 • Z obsługą od wewnątrz i od zewnątrz
 • Różne konfiguracje: Transformator, rozdzielnica średniego napięcia, tablica rozdzielcza niskiego napięcia

NORMY I CERTYFIKATY

 • IEC
 • Regulamin przedsiębiorstwa energetycznego
 • Obowiązujące przepisy krajowe

LINIE PRODUKTÓW

 • ormaset
 • mb
 • ctc
 • cto
 • miniblok
 • minisub

Katalogi:

ormaset

Español

ormaset.m

Español

English

Français

mb

Español

English

Français

Deutsch

Português

Türkçe

ctc

Español

English

Português

miniblok

Español

minisub

Español

English

Français

Deutsch

Português

Türkçe

ctc.r DP

Français

Ctc.ra+ctc.rb DP

Français

cto pami DP

Français

cto pami MP

Français

Pobierz plik

  Pobierz plik