>

AKTUALNOŚCI

Wdrażamy nową tożsamość korporacyjną

Dostosowując się do zachodzących w społeczeństwie zmian stworzyliśmy nową identyfikację wizualną — nowoczesną i bliską celom, do których dążymy.

W celu dopasowania do zmiennych realiów otoczenia Ormazabal od 55 lat podlega ciągłym przemianom. Zgodnie z naszym innowacyjnym charakterem, wprowadzamy nową tożsamość, dzięki której zostaniemy liderem rozwoju technologicznego sieci energetycznych i wdrażania transformacji energetycznej, jakiej oczekuje nasze społeczeństwo. Od dzisiaj przedstawiamy nowy wizerunek marki Ormazabal oraz nową, bardziej interaktywną i funkcjonalną stronę internetową.

Już od teraz przedstawiamy bardziej elektryzującą, bardziej ludzką i bardziej cyfrową twarz Ormazabal; która odzwierciedla nasz sposób działania i wzmacnia naszą tożsamość. Nowy wizerunek przybliża nas do zmiennej rzeczywistości i podkreśla naszą fachowość, bliskie relacje, zmienność, elastyczność oraz zaangażowanie w sprawy klientów i społeczeństwa. Nasze przedsiębiorstwo to wspólny projekt oparty na know-how ponad 2800 profesjonalistów.

Wkraczamy w nowy etap, w którym ze zdwojoną mocą będziemy dążyć do dekarbonizacji i cyfryzacji sieci energetycznej. To my, nowy Ormazabal.